Succesinbeeld
Image default
Financieel

RVU-drempelvrijstelling nog maar even beschikbaar

In het verleden, tot twintig terug in de tijd, waren er allerlei regelingen die een vervroegd pensioen stimuleerden. VUT (vervroegde uittreding), prepensioen, een ruime WW-regeling, gouden handdrukken enzovoort. Dat kon voor het individu een goedkope manier zijn om eerder te stoppen met werken. Voor de maatschappij was het een dure aangelegenheid. Tevens hebben we steeds meer mensen nodig die (langer) aan het werk blijven. Het stimuleren van een vervroegd pensioen is dan niet echt handig. Dus gingen er allemaal regelingen op de schop.

Eerder stoppen anno 2024

Er is nog steeds veel mogelijk echter ze hebben allemaal één ding gemeen, de genieter moet ze zelf betalen. Hoewel? Er is tijdelijk nog één regeling beschikbaar die de werkgever ertoe in staat stelt er samen met de werknemer relatief goedkoop uit te komen. De werkgever wordt in ieder geval niet beboet als hij de werknemer helpt de periode tot pensioen te overbruggen. Met name bedoeld voor werknemers met een zwaar beroep. Daarvoor heeft de regering tijdelijk een uitzondering in het leven geroepen. 

Er zijn overigens meerdere mogelijkheden die aan strikte voorwaarden onderhevig zijn. Ik vind ze regelmatig voor mijn klanten, echter dat is dan ook mijn werk. Ik loop als onafhankelijk pensioenadviseur graag buiten de gebaande paden.   

Terug naar de tijdelijke RVU-regeling.

De RVU-regeling is slechts tot 31-12-2025 beschikbaar. Specifieker: voor die datum moet de regeling schriftelijk zijn overeengekomen en de genieter moet uiterlijk drie jaar van zijn AOW-leeftijd zijn verwijderd. De hoogte is gekoppeld aan de netto-AOW. Dat is het maximale bedrag dat de werkgever over maximaal drie jaar mag uitkeren zonder te worden beboet. Misschien wordt deze tijdelijke drempelvrijstelling langer mogelijk gemaakt. Dat is nog niet zeker. In mijn advisering houd ik dan ook rekening met de huidige einddatum en daarnaast met alle andere niet in het oog springende maar wel interessante mogelijkheden.   


Over de tijdelijke beschikbaarheid van de RVU-regeling is meer te lezen in het artikel ‘RVU-drempelvrijstelling tijdelijke beschikbaar’.