Succesinbeeld
Image default
Business / Marketing and Advertising

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert over de mogelijkheden die een (langdurig) zieke medewerker heeft om terug te keren in het reguliere arbeidsproces.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u advies van een van de arbeidsdeskundigen van ADXpert. Advies over de mogelijkheden die uw zieke medewerker heeft wat betreft re-integratie. Zo wordt er gekeken naar de beste manier om terugkeer in het arbeidsproces te versnellen op een zo duurzaam mogelijke manier. Gesprekken met u als werkgever, uw medewerker en eventueel een nauwkeurig bezoek aan de oude werkplek geeft de arbeidsdeskundige inzicht in de mogelijkheden voor terugkeer van de medewerker. Op de dezelfde werkplek met hetzelfde werk, op dezelfde werkplek maar dan met aanpassingen in het werk of op de werkplek. Is geen van beide mogelijk, dan wordt er gezocht naar een nieuwe werkplek bij dezelfde werkgever. Is onverhoopt geen sprake van succes met één van deze drie mogelijkheden. Dan rest nog een laatste oplossing: een nieuwe werkplek bij een andere werkgever.

Wanneer volgt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Als werkgever bent u volgens de wet verplicht onderzoek te doen naar mogelijkheden om uw medewerkers naar vermogen te laten werken. In de praktijk verricht een arbeidsdeskundige zo’n onderzoek. Hij of zij stelt ook een rapportage op van de volledige aanpak om een zieke medewerker weer aan het werk te krijgen. Iets waartoe u als werkgever ook verplicht bent. U moet laten zien wat u gedaan heeft aan het re-integreren van zieke medewerkers. Verzuimt u dit, kan dat consequenties hebben voor de beoordeling van UWV vanuit de WIA. Het onderzoek wordt meestal tussen de 42e en 52e week van de ziekteperiode uitgevoerd. In de 42e week moet namelijk vanuit de Wet verbetering poortwachter een ziekmelding bij het UWV gedaan worden. Breekt het tweede jaar van het ziekteverzuim aan, dan zijn zowel u als werkgever als uw medewerker verplicht om de voortgang opnieuw te laten beoordelen.

Wat kan ADXpert voor u betekenen?

Benieuwd wat een arbeidsdeskundige van ADXpert voor u kan betekenen? Vraag geheel vrijblijvend via de website een offerte aan. Ze nemen dan snel contact met u op.