Succesinbeeld
Image default
Business / Marketing and Advertising

Veiligheid van je personeel

Veiligheid is voor iedereen, altijd belangrijk. als mensen zich niet bezig houden met veiligheid, lopen ze meer risico op ernstige verwondingen of om ziek te worden. Dit kan leiden dat je minder oud word of dat je op een hele nare manier oud word. Gelukkig zit veiligheid en alertheid voor gevaar verwerkt in ons instinkt, dit geld echter alleen voor primitieve dreigingen of gevaren zoals hoge hoogtes. Er zijn ook andere gevaren waar je dagelijks mee in aanraking komt zonder dat je het soms door hebt, bijvoorbeeld op de werkvloer. Wekgevers moeten er daarom op letten dat het personeel veilig te werk kan gaan, om zo het aantal bedrijfsongevallen zo klein mogelijk te houden. Er zijn verschillende dingen waar rekening mee kan worden gehouden door de werkgever waardoor een werknemer een stuk veiliger aan de slag kan gaan.

Ten eerste is de werkhouding van de werknemen erg belangrijk. Als personeel voor een langere tijd in een verkeerde houding zit te werken, kunnen er nare rugklachten ontstaan. Dit kan soms zelfs leiden tot langdurige afwezigheid omdat ze niet meer kunnen werken. Dit kan worden vorkomen door er ten eerste bewust mee bezig te zijn. leg de werknemers uit dat het belangrijk is om een goede werkhouding aan te nemen. Voor de rest moet de werkgever ervoor zorgen dat er goede stoelen aanwezig zijn voor de werknemers.

 Bij bedrijven die veel met bestelbusjes werken is het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van de uren die ze maken en of ze wel genoeg rust nemen. Een GPS tracker is ideaal om dit te kunnen doen. je kan zo altijd zien waar je werknemer is en als die niet veilig is kan je gericht locaties doorgeven aan de politie. Ook als je voertuig is gestolen kan je door middel van het voertuigvolgsysteem het voertuig zo weer terugvinden.

https://mygpstracker.nl/