Succesinbeeld
Image default
Business / Marketing and Advertising

Artikel marketing en topics

Met behulp van artikel marketing, mits juist uitgevoerd, kunt u ondersteunen uw eigen website naar boven te krijgen in Google. Artikel marketing is het onderdeel binnen internet marketing om uw off-page SEO activiteiten goed te ondersteunen en te managen. Met artikel marketing beheert uw artikelen die u gepubliceerd op externe websites. Artikel marketing bestuurd verschillende externe websites waarop artikelen geplaatst kunnen worden. Deze met behulp van artikel marketing geplaatste artikelen bevatten een (link-)verwijzing naar uw website die binnen Google een toppositie moeten verkrijgen en behouden. Een website hoog laten te krijgen bij Google moet men niet onderschatten en is een hoop werk. En wanneer uw website een hoge positie binnen Google bereikt heeft, moet die worden behouden. Dit kunt u ook weer doen met artikel marketing. Op regelmatige basis (maar redelijk weinig) moet een artikel plaatsen met een (link-)verwijzing naar uw website, hiervoor kunt u natuurlijk weer gebruik maken van artikel marketing. Daarnaast moet u uw website ook regelmatig aanvullen en wijzigen, dit om de zoek machines te bewijzen dat het een “levende” website is.

Topics bij artikel marketing

De artikelen die op de externe website, met (link-)verwijzingen vanaf de anker tekst, naar uw website worden gepubliceerd, moeten een heel duidelijke relatie en relevantie hebben met betrekking tot het onderwerp en de zoek begrippen van uw website. Daarnaast moeten de externe websites de een hoge waarde hebben binnen relevante categorieën (topics). Op deze manier bewijst men Google dat er een duidelijke relatie is tussen het onderwerp van uw website en het topic waarbinnen de externe website (hoog) scoort. Op deze manier wordt er vertrouwen (trust) opgebouwd. Hoe hoger de trust, hoe hoger de waardering van Google.

Artikel Marketing management en relevantie

Tot 2013 werd een website hoog gewaardeerd door Google wanneer er zoveel mogelijk links van externe websites naar uw website gingen. Deze link verwijzingen vonden plaats vanaf de anker tekst, deze anker tekst was gelijk aan het keyword voor uw website. De website met de meeste links op basis van dit keyword, werd door de zoek machines als hoogst gewaardeerd. Echter door de toenemende bekendheid en daardoor ook verkeerd gebruik, van deze methode, heeft Google zijn algoritmes aangepast (de zogenaamde Penguin updates) om deze methode te verbannen. Dit vond plaats onder het mom van spam. Veel website ondergingen dramatische terugvallen. Tegenwoordig wordt een website hoog gewaardeerd wanneer de content (inhoud) van de website ten eerste voldoet aan de eisen gesteld door de zoek machines (denk aan titel, beschrijving, aantal woorden, enz.) en vooral aan de kwaliteit en de relevantie van de content. Er moet een heel duidelijke relatie liggen tussen wat geschreven is, het onderwerp en de gebruikte zoek begrippen. Wanneer een website hieraan voldoet is de, initiële, on-page SEO activiteit gereed. Daarna vangt het off-page gedeelte aan. Hiervoor is, zoals eerder beschreven, artikel marketing een belangrijk hulpmiddel. Van belang is en blijft wat ook voor on-page gesteld is, aantal woorden, kwaliteit en relevantie van de content. Artikel marketing, mits correct gebruikt, helpt u bij het bereiken van uw online doelstellingen, de top in Google!