Succesinbeeld
Image default
Business / Marketing and Advertising

Als wergever moet je juist handelen

Om te zorgen dat alles in het bedrijfsleven eerlijk en goed verloopt zijn er wetten opgesteld die een werkgever dwingen om zichzelf goed te gedragen.  Er staat letterlijk in het wetboek dat een werkgever zich als goed werkgever moet gedragen. In het arbeidsrecht staan veel regels over verschillende onderwerpen. Als jij in de ogen van jouw werknemers hier niet aan voldoet dan zouden ze jou kunnen aanklagen hiervoor en dat wil je niet. Ze kunnen een advocaat inhuren die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Bijvoorbeeld een advocaat monster of advocaten westland.  De wet bepaalt ook dat een werknemer zich goed moet gedragen, maar als een werkgever zich niet goed gedraagt dan wordt dit zwaarder gestraft. Dat komt omdat de werkgever in een hogere positie staat en meer invloed kan uitoefenen. Er zijn zes onderdelen die een belangrijke rol spelen om een goede werkgever te zijn. Hieronder staan deze zes punten opgesteld.

Je moet als werkgever altijd zorgvuldig zijn. Er wordt hierbij gesproken over het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit houd in dat je je werknemers altijd van alles op de hoogte moet houden en je moet ingrijpende beslissingen onderzoeken. Je moet de gevolgen van jouw beslissingen kunnen verantwoorden. Ook mag je geen misbruik maken van jouw positie. Als werkgever sta je altijd boven de werknemers en kun je dus macht uitoefenen. Zorg ervoor dat je werknemers niet het gevoel krijgen dat zij gedwongen worden om dingen te doen. Luister ook naar hun ideeën en behandel ze eerlijk. Wanneer jij beslissingen neemt die gevolgen hebben voor iedereen dan moet je dit goed kunne motiveren. Geef je werknemers de mogelijkheid om verweer te bieden en onderbouw jouw keuzes goed. Als werkgever is het ook van belang dat je je verwachtingen waar maakt.  Dit heet het vertrouwensbeginsel. Ook moetje je werknemers altijd gelijk behandelen en niemand voortrekken. Ook moet je zorgen voor een goede verzekering zodat schade van werknemers vergoed worden na een ongeval. Dan gaat het om schade die is veroorzaakt door iets op kantoor, personeelsactiviteit of zakenreis.

http://www.ebhlegal.nl